واکس فرچه

واکس یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مواد در صنعت پرداخت کاری است. از واکس ها برای جلای سطوح فلزی استفاده می شود و انواع مختلفی دارند. واکس ها بسته به مورد استفاده و کاری که می کنند جنس ها و ابعاد مختلفی دارند. یکی از این انواع، واکس فرچه است.