واکس برنز

همانطور که مشخص است واکس ها برای سیقل و براقیت سطوح به کار می روند. در ابزارهای پرداخت کاری واکس ها انواع مختلفی دارند برای هر سطح از واکس مخصوص به همان سطح استفاده می شود. واکس برنز برای سیقل سطوح برنزی استفاده می شود.