واكس استیل

واکس استیل یکی از انواع واکس های صنعت پرداخت کاری است. واکس ها اصولا برای جلا ی صطوح مورد استفاده قرار می گیرند و انواع مختلفی نیز بسته به کاربردشان دارند. واکس استیل برای جلا و براق نمودن سطوح فلزی از جنس استیل استفاده می شود.