غلطک

غلطک یکی از ماشین آلات سنگینی است که برای پرداخت کاری استفاده می شود. این دستگاه یک پایه ی ثابت دارد و یک قطعه ی دوار که سمباده ی نواری بر روی آن قرار می گیرد. و با این دستگاه سطح سطوح فلزی پزداخت و سیقلی می شود. طریقه ی نصب سمباده نواری نیز به این صورت است که یک سر سمباده نواری به بخش اصلی غلطک وصل می شود و سمت دیگر آن به زیر نواری وصل می گردد.