زیرنواری

زیر نواری یکی دیگر از ابزار های پرداخت کاری است. این ابزار برای استفاده از سمباده نواری و غلطک نقش اساسی را ایفا می کند. برای استفاده از نوار سمباده نیاز است تا یک سر آن را به غلطک متصل کنیم. و سمت دیگر سمباده پودری را به زیر نواری متصل کنیم. استفاده از زیر نواری باعث می شود تا از پاره شدن سمباده نواری بر اثر فشار قطعه جلوگیری کند. زیرا جنس سمباده نواری از پارچه است اما زیر نواری پلاستیکی است.