دستگاه پرداخت کاری پرتابل شلنگی

دستگاه پرداخت کاری پرتابل شلنگی همانطور که از نامش مشخص است یک دستگاه پرداخت کاری قابل حمل است. این دستگاه برای مواردی که قطعه را نمی توان حمل نمود و عمل پرداخت کاری را انجام داد مورد استفاده قرار می گیرد.